Separatori masti ulja naftnih derivata

U cilju što većeg očuvanja životne sredine, separatori se koriste za prečišćavanje provršinskih otpadnih voda. Otpadne vode iz kišnih odvoda na površinama koje su izložene padavinama kao što su kolovozi, bezinske pumpe, auto perionice, auto servisi, fabrički krugovi i slično. Tamo gde otpadne vode sadrže veće količine masti, ulja nafte i derivata koriste se separatori masti ulja i naftnih derivata.

Naši separatori poseduju kompletnu tehničku dokumentaciju, imaju taložnik, sa promenjivim koalescentnim filter uloškom, proizvode se po EN 858 evropskom standardu. Separatori se proizvode na isti nacin kao plastični rezervoari ili cisterne od polietilena visoke gustine (PEHD), tehnologijom spiralnog motanja. Taložnik ima ulogu da usmerava tok vode, a koalescentni filter izdvaja naftne derivate, ulja i masti, tako ostaju minimalno u prečišćenoj vodi najviše do 5 mg/l.

Za kolovoze, saobraćajnice, velike raskrsnice, kružne tokove koriste se separatori sa BYPASS-om, jer kod padavina prvi talas vode je uvek najprljaviji te njega treba prečistiti u separatoru, ostatk vode se provlači preko BYPASS-a, što omogućava optimizaciju i duže trajanje filtera, što smanjuje cene separatora i njihovog održavanja.

 
Način ugradnje separtaora masti i ulja

Kao i što je do sada bio slučaj sa našim proizvodima ugradnja je laka, jednostavna i brza. Smanjeni su troškovi, cana je svedena na minimum, jer se ugrađuju u zemlju u rupu nešto veću od samog separatora. Najbolje je okolo sve popuniti peskom ili šljunkom. ZA separatore masti i ulja koji se koriste na mestima gde prolaze teški kamioni potrebno ih je zaštiti dotano od pritiska ili napraviti separatore veće debljine zida.

2 Thoughts to “Separatori masti ulja naftnih derivata”

  1. […] Separatori mast i ulja se izrađuju od rezervoara od plastične mase dobijene ekstruzijom, odnosno spiralnim namotavanjem. U područjima gde su otpadne vode zasićene mastima i uljima koje se ne mogu direktno ispuštati u okolinu, potrebno je izvršiti odvajanje i prečišćavanje. Najčešće je to sprečavanje zaprljane i masne vode da ode u kišnu kanalizaciju. Zaštita čovekove okoline uvek mora biti na prvom mestu. Primenjuju se na benziskim pumpama, auto servisima, auto perionicama, farmama … Separatori masti i ulja rade na principu odvajanja masti iz vodo na osnovu razlike u specifičnoj težini. Ulje se izdvaja i nakon što dostigne debljinu od 40 cm separator treba isprazniti. Debljina sloja ulja se meri mernim letvama. U zavisnosti od potrebe separatori masti i ulja mogu biti postavljeni u zemlji ili nad zemljom. Rade se po potrebi u zapreminama od 500 litara do potrebe kupca, sve zavisi od količine masti i ulja koja se izdvaja u procesu koji se obavlja. […]

  2. […] proizvodi. Osim plastičnih kaca i rezervoara uz neke dodatke prave se plasticne septicke jame i sepratori. Zbog dobrih osobina PEHD materijala od kojih se prave napravljena su nova odlična savremena […]

Comments are closed.