Plastične septičke jame

by kacerezervoari, mart 6, 2013 Plastični rezervoari, Proizvodi 0

Plastične septičke jame – osobine

plastične septičke jame

Plastične septičke jame

Septičke jame su horizontalni plastični  rezervoari  cisterne i namenjeni su za ukopavanje u zemlju. Na njima su ugrađeni priključci za kućnu kanalizaciju i lako se pruključuju. Plastične septičke jame se mogu koristiti kao rešenja tamo gde ne postoji izgrađen kanalizacioni sistem. Fekalna cisterne i jame  su ustvari plastični rezervoari koji su idealna  rešenja u upravljanju, skladištenju  i prečišćavanju otpadnih voda, čime se sprečava pojava zaraze i neugodnih mirisa.  Septička jama može biti različitih konstrukcija i mogu biti protočne , ili dvokomorne i trokomorne različitih zapremina.

Plastične septičke jame se najčešće koriste kao

  • za domaćinstva, kuće i vikendice
  • za restorane
  • za odmarališta, hotele, motele i druge objekte

Betonske  jame se u potponosti mogu zameniti sa plastičnim septičkim jamama i one zamenjuju radove u zidanju. Ušteda u vremenu koje bi ste izgubili na zidanje betonske jame je na strani plastične jame. Glavna osobina cisterne – septičkih jama je da je nepropusna jer je čest razlog punjenja jame podzemne vode. Planirajte čišćenje plastične septičke jame bar jednom u godinu dana.