Plastične septičke jame

Plastične septičke jame – osobine Septičke jame su horizontalni plastični  rezervoari  cisterne i namenjeni su za ukopavanje u zemlju. Na njima su ugrađeni priključci za kućnu kanalizaciju i lako se pruključuju. Plastične septičke jame se mogu koristiti kao rešenja tamo gde ne postoji izgrađen kanalizacioni sistem. Fekalna cisterne i jame  Read More