Plasticne kace, cisterne i rezervoari za navodnjavanje

Poslednjih godina sve je veći problem obezbediti dovoljno vode ne samo za piće, već i za biljke. Na žalost bez navodnjavanja teško da ćete uopšte i imati prinos kultura koje ste posadili. Zato je potrebno obezbediti i napraviti sistem navodnjavanja. Ali i kada radite sistem navodnjavanja morte napraviti plan, jer Read More