Poslednjih godina sve je veći problem obezbediti dovoljno vode ne samo za piće, već i za biljke. Na žalost bez navodnjavanja teško da ćete uopšte i imati prinos kultura koje ste posadili. Zato je potrebno obezbediti i napraviti sistem navodnjavanja. Ali i kada radite sistem navodnjavanja morte napraviti plan, jer pravilna raspodela vode donosi bolji prinos, ali što je najvažnije uštedu novca. Zbog toga morate imati rezervoare za vodu, mesto gde čete imati zalihe vode za navodnjavanje. Morate imati plan kako napraviti dobar sistem za navodnjavanje.

Mi možemo da vam ponudimo naše rezervoare za navodnjavanje

  • plastične kace za navodnjavanje
  • cisterne za navodnjavanje
  • vertikalne rezervoare za navodnjavanje

Upotreba svih gore nabrojanih rezervoara u vašem sisitemu za navodnjavanje imaju svoje prednosti, i koriste se u zavisnosti od količine vode kojom raspolažete, konfiguracijom terena i slično.

Plastične kace za navodnjavanje

Plasticne kace su vertikalni otvoreni rezervoari i koriste se u sistemima navodnjvanja kap po kap i drugim načinima navodnjavanja. Potrebno ih je podići na visinu kako bi voda imala pad i razvesti creva po potrebi za navodnjavanje. PLasticne kace za navodnjavanje su pogodne što se u vodu može ubaciti dodaci kao prehrana za biljke koje navodnjavate.

Cisterne za navodnjavanje

Cisterne za navodnjavanje se najviše koriste tamo gde nemate izvore vode pri terenu gde treba da izvedete navodnjavanje. Cisterne za karete i prikolice se tako napune vodom i prevezu do meta navodnjavanja. Zatim se priključe na sistem za navodnjavanje koji ste već razvukli i postavili. Na taj način imate mobilni rezervoar za navodnjavanje i tako ćete nadoknaditi nedostatak vode na svojoj parceli.

 Vertikalni rezervoari za navodnjavanje

Slični kao plastične kace, stim što nisu otvoreni koriste se za navadnjavanje ili kao rezervoar gde se skuplja voda za zalivanje, ili takođe mogu biti mobilni, ali mislimo da su cisterne za takve stvari pogodnije.

Vertikalni rezervoari za navodnjavanje obično se koriste da se napune vodom izvlačenjem vode iz bunara pumpom za vodu. Negde ih čak i ukopavaju u zemlju.

Sistemi za navodnjavanje sa kacama cisternama i rezervoarima

  • ravnomerno rasporedjuju vodu
  • možete navodnjavanje podeliti u dva intervala
  • navodnjavanje u večernjim satima
  • navodnjavanje kap po kap

Koristite naše plasticne kace, cisterne ili vertiklane rezervoare za navodnjavanje. Ugradjuemo priključke po vašoj želji. Efikasni sistemi za navodnjavnje po niskoj cenu – minimalna ulaganja.