Odavno nas već pritiskaju da imamo dosta problema sa otpadnim vodama i zagađenjem. Do ulaska u Evropsku uniju treba još mnogo stvari uraditi po pitanju ekologije i zaštite životne sredine. Smatraju nas jednom od zemalja koja je po ekološkom pitanju najzagđenija u Evropi. Sve to utiče na kvalitet života, smanjuje životni vek građana, utiče i ugrožava život stanovništva.

Separatori za prečičćavanje otpadnih voda

Zbog toga treba obratiti pažnju na prečišćavanja otpadnih voda, te tu do posebne uloge u zaštiti životne sredine dolaze naši separtori masti ulja i naftnih derivata.

Sve nečistoće koje dolaze i ispuštaju se kao otpadne vode iz kuća, indistrijskih i poslovnih prostorija, sa površina na putevima i kod bezniskih pumpi uspešno odstranjuju naši separtaori. Sve to spada u preradu i prešićavanje otpadnih voda. Postoje različiti načini prečišćavanja otpadnih voda gde se koriste kao rezervoari sa gravitacijom i sedimentacijom, i to su obicno horizontalni rezervoari cisterne. Od običnih cisterni i rezevoara sa jednostavnim mehanizmima, do rafinisanih načina prečićčavanja vode sa biološkim načinom.

Uglavnom prečićavanje i prerada otpadnih voda se svodi na tretmane hemijski, bilošku i mehaničku preradu. Za složenije sisteme prečišćavanja otpadnih voda potrebno je imati sisteme za prečišćavanje voda.

Septičke jame sa više komora za prečišćavanje

Takođe jedan od jednostavnijih sistema za prečišćavanje otpadnih voda sem separatora su plastične septičke jame. Proizvodime septičke jame sa više komora koje su se pokazale mnog bolje kvalitetnije, pa čak i po pitanju ekologije od betonskih zidanih septičkih jama.

Sve u vezi prerade i prečišćavanje ima zadatak da smanji količinu zagađenja u otpadnoj vodi, a to su bakterije, virusi, i druge komponente koje troše kiseonik, nutrienti, farmaceutski proizvodi, hemijske supstance i teški metali iz otpadnih voda pre nego što se ispuštaju u prijemne vode.

Sve perionice, automehaničarske radnje moraće da imaju separatore masti i ulja naftnih derivata pre nego što ih ispuste u kanalizaciju ili prijemne vode.