Plastična tabarka za hlađenje pare

Tabarka je najčešći način hladjenja pare kod kazana za rakiju. Plastična tabarka je  posuda sa vodom kroz koju prolazi bakarna cev u obliku spirale koja u prostoru izgleda kao spirala ili valjak. Još jedan od načina hlađena je što je u posudu sa vodom za hlađenje smešteno saće nešto slično hladnjaku automobila.

plastična tabarka

Plastična tabarka za destilaciju

Oba načina za hlađenje da para koja prolazi kroz spiralu ne dođe do dna plastične tabarke kondenzuje na zidove i na lulu izlazi kondezat odnosno tečnost a ne deo pare. Kod prepeka se četo događa da izlazi topao vazduh, ali ako izlazi para onda nije dobro dimenzinisana. Mi smo uspešno razvili zamenu metalnih i dotrajalih tabarki koje često brzo propadnu od vode, sa plastičnim kacama koje služe kao tabarke.

Plastična tabarka u odnosu na metalnu

Metalne tabarke mogu izdržati 10 godina dok su naše neuništive. Mnogo su lakše za manipulaciju, ne mogu zarđati i nije ih potrebno održavati. Možete čak i povećati vaš kapacitet u odnosu na staru posudu za vodu, jer što je veća količina vode bolje se hladi para, odnosno kondezuje. Plastična tabarka je odlična zamena za metalnu, a sve neophodne radnje u vezi zamne ćemo mi izvršiti.

Hladionik (kondenzator) je postavljen u plastični rezervoar (sud) kroz koji protiče voda. Kondezator se obično pravi od bakra. Od alkoholnovodne pare, koje stižu iz kazana za pečenje rakije kada prolaze moraju biti kondezovane odnosno pretvorene u tečnost. Plastična tabarka je zato važan deo u proizvodnji destilata jer usled salbog kondezovanja dolazi do gubitaka u proizvodnji.