Cisterne – horizontalni plastični rezervoari

cisterne-za-vodu

Rezervoari za vodu – cisterne za vodu

Cisterne za vodu, naftu i ostale fluide se izrađuju na isti način kao i plastične kace i vertikalni rezervoari tehnolgijom spiralnog namotavanja i imaju potpuno iste odsobine. A to su da ne upijaju i ne odaju mirise i ukuse, da se mogu koristiti na visokim i niskim temperaturama, kao i da im sunčevi zraci ne mogu ništa.

Cisterne mogu biti nadzemeni plastični rezervoari koji se postavljaju u posebna ležišta ili na drugi način stabilizuju kako bi bili fiksirani. Ukopni plastični rezervoari cisterne se ukopavaju u zemlju i koriste se najviše kao rezervori za vodu. Ukopni rezervoari su predviđeni da izdrže pritiske koje na njih prave slojevi zemlje kojim se zatrpavaju. Najšečće se oko nih stavi sloj peska, pa zatim zemlja.

Cisterne za vodu na karetama i prikolicama

Nije retko da ćete naše cisterne za vodu videti da se nalaze na traktorskim ili kamionskim prikolicima i da služe za prevoze raznih tečnosti. Zbog jednostavnosti primene, izdržljive su i lagane, lako se tovare na prikolice pa s ekoriste za prevoz tehničke ili vode za piće u uslovima nedostaka vode.

Na sve naše horizontalne plastične rezervoare se mogu ugrađivati priključci po vašim željama i potrebama. Osim standardnih priključaka moguće prikljuti i bilo koje druge priključke po vašoj potrebi. Plastične cisterne nalaze primenu kao plastične septičke jame. Plastične cisterne za vodu su kvalitetnije i jednostavnije za ugradnju od betonskih rezervoara za vodu. Brzo se postavljaju i stavljaju u funkciju, nisu porozne i mogu da traju godinama. Kao cisterene za vodu koriste se kao zamena za betonske rezervoare i zidane septičke jame. Uglavnom kao što vidite primena je široka i neograničena.

Cisterne za naftu, gorivo i ostale opasne materije se moraju se ukopavati u zemlju.

Cisterne se proizvode u standardnim dimenzijama

Cisterne – horizontalne plastične rezervoare proizvodimo u standardnim dimenzijama, ali u dogovoru sa Vama i VAšim potrebama možemo napraviti cisternu veličine i zapremine koja je vama potrebna.

Zapremina (l)

500

1000

1500

2000

3000

4000

5000

Prečnik D (Ø mm)

800

1000

1000

1000

1200

1200

3700

Dužina(mm)

1000

1330

1950

2600

2700

3700

3800