Plastični rezervoari

plastični rezervoari

Vertikalni otvoreni i zatvoreni rezervoari

Vertikalni plastični rezervoari se prozvode na isti način kao i plastične kace vertikalni otvoreni rezervoari. Za razliku od plastičnih kaca, rezervoari imaju zvaren poklopac, dok je kod kaca poklopac može skidati i stavljati.

Vertikalni rezervoari se u većini slučajeva koriste kao nadzemni, mogu se i ukopavati u zemlju (za ukopavanje u zemlju preporučujemo rezervoare cisterne). Zavisno od vaših potreba mogu se praviti različitih veličina i zapremina. Možemo na osnovu vaših zahteva na njih staviti sve vrste standardnih i nestandarnih priključaka i spojnica, slavina, pokazivača nivoa – nivokaza i slično. Proizvode se od polietilena PEHD koji je otporan na uticaj Sunčeve svetlosti, tako da se plastični rezervoari mogu držati i na otvorenom prostoru.

Najviše se koriste kao rezervoari za vodu, bilo da je u pitanju voda za piće ili tehnička voda. Lako se postavljaju, važno je napomenuti da se postavljaju na isključivo na ravnu podlogu, brzo se stavljaju u funkciju.

Ono što ih čini nezamenjivim u upotrebi je osobina da ne upijaju mirise materije koja se u njima skladišti, kao i da ne odaju mirise i ukuse. Ukoliko vam treba rezervoar koji može izdržati temperaturu od 100 stepeni C onda se takav rezervoar radi od polipropilena PE.

Plastični rezervoari se koriste

  • kao rezervoari za hemikalije i to širokog dijapazona
  • rezervoari pijaće vode
  • tehnički vodu
  • rezervoari za naftu i gorivo
  • otpremanje i čuvanje životnih namirnica
  • lagerovanje deterdženata i druge hemije uključujući i sonu kiselinu
  • sakupljanje kišnice i filtriranje pijaće vode
  • postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda

Plastični rezervoari za vodu najviše i najčešće se koriste kao zamena zidanih betonskih bazena za vodu, jer se mogu odmah koristiti, skraćuje se znatno vreme stavljanja u funkciju vodosnabedevanjem pojedinačnih privatnih domaćinstava, vikendica pa i čitavih naselja. Lakše se održavaju i njihova upšotreba je bezbednija od betonskih bazena. Oblaganjem betonskih bazena ili se mogu čak i praviti bazeni za kupanje različitih oblika.

Dimenzije vertiklanih zatvorenih rezervoara

Zapremina (l)

500

1000

1500

2000

3000

4000

5000

Prečnik D (Ø mm)

800

1000

1200

1300

1600

1600

2000

Visina H (mm)

1000

1300

1350

1500

1500

2500

1600

Plastični rezervoari se mogu raditi u veličinama i zapreminama po želji i potrebama kupaca.