U cilju što većeg očuvanja životne sredine, separatori se koriste za prečišćavanje provršinskih otpadnih voda. Otpadne vode iz kišnih odvoda na površinama koje su izložene padavinama kao što su kolovozi, bezinske pumpe, auto perionice, auto servisi, fabrički krugovi i slično. Tamo gde otpadne vode sadrže veće količine masti, ulja nafte i derivata koriste se separatori masti ulja i naftnih derivata.

Naši separatori poseduju kompletnu tehničku dokumentaciju, imaju taložnik, sa promenjivim koalescentnim filter uloškom, proizvode se po EN 858 evropskom standardu. Separatori se proizvode na isti nacin kao plastični rezervoari ili cisterne od polietilena visoke gustine (PEHD), tehnologijom spiralnog motanja. Taložnik ima ulogu da usmerava tok vode, a koalescentni filter izdvaja naftne derivate, ulja i masti, tako ostaju minimalno u prečišćenoj vodi najviše do 5 mg/l.

 

Za kolovoze, saobraćajnice, velike raskrsnice, kružne tokove koriste se separatori sa BYPASS-om, jer kod padavina prvi talas vode je uvek najprljaviji te njega treba prečistiti u separatoru, ostatk vode se provlači preko BYPASS-a, što omogućava optimizaciju i duže trajanje filtera, što smanjuje cene separatora i njihovog održavanja.

Način ugradnje separatora masti i ulja

Kao i što je do sada bio slučaj sa našim proizvodima ugradnja je laka, jednostavna i brza. Smanjeni su troškovi, cana je svedena na minimum, jer se ugrađuju u zemlju u rupu nešto veću od samog separatora. Najbolje je okolo sve popuniti peskom ili šljunkom. ZA separatore masti i ulja koji se koriste na mestima gde prolaze teški kamioni potrebno ih je zaštiti dotano od pritiska ili napraviti separatore veće debljine zida.