Prečišćavanje otpadnih voda, separtaori masti ulja nafte

Odavno nas već pritiskaju da imamo dosta problema sa otpadnim vodama i zagađenjem. Do ulaska u Evropsku uniju treba još mnogo stvari uraditi po pitanju ekologije i zaštite životne sredine. Smatraju nas jednom od zemalja koja je po ekološkom pitanju najzagđenija u Evropi. Sve to utiče na kvalitet života, smanjuje Read More